Vitam/Helse er en gründerbedrift som startet ut i fra et sterkt ønske om å hjelpe andre til å oppleve friheten med å få kontroll over egen kropp, energi og en livsstil som man digger, med å sette erfaringer og kunnskap i et system som gjør at man får det til – også over tid.

Det som ofte stopper oss på veien mot en varig livsstilsendring, er tanken som begynner med “aldri mer skal jeg..” Du trenger ikke lenger å legge bort alt du synes er godt for alltid. Reisen handler om livskvalitet. Å finne balansen mellom energi, tilfredshet med egen kropp, gode opplevelser og matglede. Du trenger ikke å finne opp kruttet på nytt. Vi gir deg kunnskapen du trenger.  

 

Derfor pleier jeg å si at med oss så får du kart og kompass – slik at DU får den raskeste veien til mål. Jeg har gått i alle fallgruvene- La oss hjelpe deg å styre unna
Linn
Gründer & Daglig Leder

Vitam/Helse sin  første tjeneste var kursvirksomhet i Kristiansand. Men vi så et behov på nett. Vi utviklet derfor tjenesten  Vita Univers som først ble lansert i 2015. Vita Univers startet som en online likemanns-tjeneste med kurs, kostplaner, oppskrifts-database, og mulighet for oppfølging. Tjenesten er nå bygd om til et lavtterskeltilbud som passer for alle som ønsker inspirasjon til en sunnere livsstil. Vi har også gitt ut flere bøker som et ledd i vår kunnskapsformidling. Vi er hele tiden i utvikling, og har nå nye spennende tjenester og produkter på gang slik at vi kan hjelpe deg på akkurat den måten som du trenger.

Vi anbefales av stadig flere leger: Det betyr mye for oss å supplere vår viktigste kompetanse, nemlig erfaringsbasert og levd kjennskap, med profesjonelle samarbeidspartnere og fagkompetanse.

Vi samarbeider med blant annet Dr. Hexebergs KlinikkDin Doktor, ernærings-terapeutene Anita Breivold og Gunn Karin Sakariassen, i tillegg til andre fagfolk, deriblant Frisklivsveileder Linn Spets og Universitetslektor i kroppsøving, Pål Jåbekk. Vi har holdt kurs/seminar, og foredrag på oppdrag for Bailine Akademiet, Kristiansand Kommune, Foreningen Kostreform for bedre helse, med mer.

Studier viser at omtrent hver femte voksen person i Norge har en kroppsmasseindeks (KMI) på mer enn 30, som er definisjonen på fedme og som er en kronisk sykdom. Studier viser også at av de som klarer å gå ned i vekt er det et mindretall som har klart å holde sin nye vekt etter to år. Antall slankeoperasjoner øker kraftig, og kostnadene knyttet til livsstilsykdommene som følger overvekt og fedme er en stor utfordring på samfunnsnivå i tillegg til på individnivå, hvor mange opplever livsstilsykdommer som en faktor som reduserer livskvalitet på mange områder av livet. Vi ønsker å bidra med effektive metoder og verktøy for livsstilsendring som varer, gir glede og mestring.

Gunn-Karin Sakariassen, Linn Kristin Brænden og Anita Breivold

Utvalgte samarbeidspartnere